Stan prawny

Art 66 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r: "Zabrania się wyposażania pojazdu w urządzenia informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia ..."

Albania
Posiadanie i stosowanie dozwolone.

Austria
Zakaz stosowania antyradarów pod karą grzywny oraz konfiskaty urządzenia.

Belgia
Posiadanie, sprzedaż i stosowanie antyradarów są zabronione.

Białoruś
Brak regulacji prawnych.

Bułgaria
Dozwolone jest stosowanie urządzeń ostrzegających pod warunkiem, że nie zakłócają pomiaru.

Czechy
Brak regulacji prawnych. Używanie antyradarów powszechne.

Chorwacja
Stosowanie zabronione.

Dania
Stosowanie zabronione pod karą grzywny.

Estonia
Brak regulacji prawnych.

Francja
Posiadanie i stosowanie antyradarów jest bezwzględnie zabronione.

Grecja
Brak regulacji prawnych.

Hiszpania
Posiadanie dozwolone, nie wolno używać. Zagrożenie mandatem i konfiskatą urządzenia.

Holandia
Posiadanie dozwolone, nie wolno używać. Zagrożenie mandatem i konfiskatą urządzenia.

Irlandia
Posiadanie i stosowanie dozwolone.

Litwa
Stosowanie wykrywaczy jest zabronione. Kara grzywny i konfiskata urządzenia.

Łotwa
Stosowanie antyradarów zabronione, sprzedaż i posiadanie bez ograniczeń.

Luksemburg
Zakaz stosowania. Kara pozbawienia wolności od 3 dni do 8 lat oraz konfiskata urządzenia i grzywna.

Niemcy
Posiadanie dozwolone, nie wolno używać. Zagrożenie mandatem i konfiskatą urządzenia.

Norwegia
Posiadanie i stosowanie dozwolone.

Polska
Zakaz przewożenia urządzenia w stanie wskazującym na możliwość jego użycia. Mandat i punkty karne.

Portugalia
Brak regulacji prawnych.

Rumunia
Posiadanie i stosowanie dozwolone.

Słowacja
Używanie antyradarów i jammerów zbaronione.

Szwajcaria
Zakaz posiadania i używania.

Szwecja
Zakaz posiadania i stosowania antyradarów pod karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy, konfiskata urządzenia oraz grzywna.

Turcja
Brak regulacji prawnych.

Ukraina
Brak regulacji prawnych.

USA
W większości stanów dozwolone stosowanie antyradarów w autach osobowych, zakaz stosowania w samochodach ciężarowych.

Węgry
Posiadanie i używanie antyradarów, a nawet jammerów dozwolone.

Wielka Brytania
Posiadanie i stosowanie dozwolone.

Włochy
Posiadanie i stosowanie dozwolone.